Català  |  Español |  English |  Français |  Accessibilitat |  Aví­s legal
Guia d'ús d'aquest Xat
El xat de l'alcalde permet comunicar-se directament amb el paer en cap. Uns dies abans de la seva celebració, la web del xat permetrà que qualsevol usuari, connectat a internet, pugui fer les seves propostes, suggeriments o queixes que es respondran el propi dia del xat.

L'estona de duració del xat serà aproximadament d'una hora i es farà un cop cada mes.

L'usuari que vulgui accedir-hi i comunicar-se amb l'alcalde haurà de facilitar el seu nom real, l'e-mail i un nick. El xat també permet la possibilitat de consultar les converses públiques entre l'alcalde i els diferents usuaris sense tenir que identificar-se.

L'usuari que vulgui conversar amb l'alcalde ho haurà de fer de forma correcta, expressant-se de forma clara i entenedora, pensant que hi haurà un públic molt divers.
La participació s'haurà de fer sempre seguint unes normes de bona conducta, educació i respecte pels demés.
Per tal de poder participar-hi s'han d'acceptar les condicions exposades en l'Avís legal del xat de l'alcalde.

El xat tindrà moderador i per tant, les participacions incorrectes no seran respostes.

L'Ajuntament de Lleida no es fa responsable de les propostes, suggeriments o queixes que puguin fer els usuaris del xat de l'alcalde.